Hướng dẫn khách đăng nhập vào bản Moonton hệ điều hành Android

24/07/2023

Hướng dẫn khách đăng nhập vào bản Moonton hệ điều hành Android

Bước 1: Tải app Taptap.

Bước 2: Tải Bản Mobile Legends Bang Bang (Moonton).

Bước 3: Tải app VPN kiwi.

Bước 4: Bật VPN - Fake ip sang nước ngoài.

- Cick Optimal Loacation -> Chọn quốc gia bất kỳ (ví dụ bên dưới chọn Singapore) -> cick kết nối ngay dòng phía dưới , khi VPN đã được kết nối thì như ảnh thứ 3 phía dưới đã minh họa.

Bước 5: Bật bản MLBB Moonton - Đăng nhập vào nick

Bước 6: Tắt VPN . Chơi như bình thường.

MUA NICK, NẠP KIM CƯƠNG, CÀY RANK MOBILE LEGENDS: BANG BANG UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TẠI NICKDAIBANG.VN