CHUYỂN TIỀN MOMO

CHỦ VÍ MOMO SỐ ĐIỆN THOẠI
TRẦN MINH TÂM 0845.700.557

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào ví MOMO theo nội dung sau:

Vui lòng chuyển đúng nội dung để hệ thống tự động cộng tiền. Nếu sai nội dung mất thời gian + mất phí.

Nếu chuyển sai vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng chờ ADMIN xử lí.

CHUYỂN KHOẢN ATM

CHỦ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN
Trần Minh Tâm Vietcombank 0161001673598

Quý khách vui lòng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trên theo nội dung sau:

Vui lòng chuyển đúng nội dung để hệ thống tự động cộng tiền. Nếu sai nội dung mất thời gian + mất phí.

Nếu chuyển sai vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng chờ ADMIN xử lí.

1
Bạn cần hỗ trợ ?